Diğer EMDR Kuruluşları

EMDR Humanitarian Assistance ProgramsEMDR HAP , sınırsız doktorların zihin sağlığı alanındaki eşdeğeri sayılan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olup, travma ve şiddet sonrası etkileri önleme ve acıyı durdurmanın gerekli olduğu yerlere seyahat eden klinik tedavi uzmanlarının küresel bir ağıdır.
 
EMDR Europe Association
EMDR Avrupa, EMDRIA üyesi bir birlik olup, Avrupa ülkelerindeki EMDR uygulamalarının geliştirilmesi, yüksek standartlarının belirlenmesi ve desteklenmesi konularında faaliyet göstren bir kurumdur.
 
EMDRIA (International Association)

EMDR International Association (EMDRIA), EMDR konusuyla ilgili profesyonellerden  oluşan, Amerika’da bulunan kar amacı gütmeyen uluslararası bir birliktir.
 
EMDRIA Latino America Asociacion Civil
EMDR Association of Australia
EMDR Asia
EMDR Belgium
EMDR Brazil
EMDR Canada
EMDR Colombia
EMDR Denmark
EMDR France
EMDR Finland
EMDR Hong Kong
EMDR Ibero America
EMDR Institute
EMDR Israel
EMDR Italy
EMDR Japan
EMDR Korean
EMDR Mexico
EMDR Netherland
EMDR Spain
EMDR Switzerland
EMDR Sweden
EMDR UK and Ireland
EMDR Uruguay
EMDRIA Germany
Journal of EMDR Practice and Research
EMDRIA Newsletter
EMDR Missouri
Germen EMDR Institute