Komiteler

 • I. ve II. Düzey Çocuk&Ergen EMDR Eğitimi EMDR Çocuk&Ergen eğitimleri iki düzeyden oluşur. Her düzey çocuk&ergen eğitimi 2 eğitim gününü ve 1 grup süpervizyonunu içerir. Eğitimler  teori, temel bilgiler, vaka/video örneklerini ve uygulama bölümlerini içerir. Eğitim, ülkedeki EMDR Avrupa onaylı eğitmenlerce verilebilir. DÜZEY ÇOCUK&ERGEN EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI: EMDR Çocuk&Ergen eğitiminin birinci basamağı olan bu eğitim, Devamı


  EMDR Çocuk&Ergen terapistlik süreci kriterleri


 • ÇOCUK VE ERGENLER İLE EMDR TARİHÇESİ İlk “Çocuk ve Ergenlerle EMDR” Konferansı 2000 yılında Londra’da düzenlenmiştir. Bu konferansa çeşitli ülkelerden dinleyici olarak 300 kadar çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ve on konuşmacı katılmıştır. Bu ilk konferansa Ümran Korkmazlar bir sözel, bir poster bildiri ile katılmıştır. Avrupa EMDR Ç&E Komitesi bu konferansın son günü kurulmuştur. Devamı


  Çocuk ve Ergenlerde EMDR Tarihçesi


 • ÇOCUK VE ERGEN PERSPEKTİFİNDEN EMDR EMDR, bir ya da daha fazla rahatsız edici deneyim yaşamış, bunlarla bağlantılı sorunlar yaşayan yetişkinlere ,gençlere ve çocuklara yönelik bir terapi yöntemidir. EMDR diğer birçok terapi modeline kıyasla yeni bir yöntemdir. Çocuk ve ergen terapilerinde çeşitli versiyonları ile kullanımı ise çok daha yenidir. Buna rağmen, yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında oldukça Devamı


  Çocuk ve Ergen Perspektifinden EMDR


 • Çocuk ve Ergenler ile Travma Birçok çocuk, kendilerinin önceye göre daha farklı tepkiler göstermesini şaşırtıcı bulabilmektedir. Bunlar, yaşanılan olumsuz deneyimin ve buna eşlik eden olumsuz duygu ve düşüncelerin sonucudur. Bir çocuğun başına gelen, gördüğü ya da dinlediği travmatik bir olaya nasıl tepki göstereceği birçok etmene bağlıdır. Bu etmenleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: • Çocuğun yaşı: Devamı


  Çocuk ve Ergenlerde Travma


 • Çocuk Travmatize Olduğunda Yetişkinlerin Yapması Gerekenler Ebeveynlere Notlar Çocuğunuzun başından travmatik bir olay geçtiğinde ya da travmatik bir duruma hep birlikte maruz kaldığınızda, çocuğunuzun bu beklenmedik ve acı veren olayı nasıl algılayacağı, nasıl yorumlayacağı ve nasıl bir tepki oluşturacağı, çok büyük ölçüde çevresindeki yetişkinlere, özellikle anne-babaya bağlıdır. Yaşadığı olay, çocuğun büyük bir ihtimalle ilk kez Devamı


  Çocuk Travmatize Olduğunda Yetişkinlerin Yapması Gerekenler