Çocuk ve Ergen Perspektifinden EMDR

ÇOCUK VE ERGEN PERSPEKTİFİNDEN EMDR

EMDR, bir ya da daha fazla rahatsız edici deneyim yaşamış, bunlarla bağlantılı sorunlar yaşayan yetişkinlere ,gençlere ve çocuklara yönelik bir terapi yöntemidir. EMDR diğer birçok terapi modeline kıyasla yeni bir yöntemdir. Çocuk ve ergen terapilerinde çeşitli versiyonları ile kullanımı ise çok daha yenidir. Buna rağmen, yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında oldukça olumlu değişimler sağladığı gözlemlenmektedir.

EMDR terapisine gelme nedeni, bir trafik kazası , yangın, bedensel saldırı, alaya alınma veya kişi için olumsuz olan başka türlü bir deneyim olabilmektedir. Bu olay belki sadece bir defa belki de aylar yıllar boyunca yaşanmakta olabilir. Olaydan dolayı kişi kendini her zamankinden farklı hissedebilir, buna bağlı olarak yaşanılan olay bir film şeridi gibi kişinin gözünde canlanabilir. Kişide isteksizlik, uyku düzeninde bozulma, konsantrasyon bozukluğu, öfke ve bunun gibi belirtiler gözlemlenebilir. Yoğun korku, çaresizlik, yaşamı tehdit edici yorumlar içeren deneyimlerde beden kendini “acil durum” konumuna sokmaktadır. Sonuç olarak, rahatsız edici görüntüler, düşünceler, sesler, duygular işlenmemiş bir halde kaydedilmektedir. Görüntüler, kokular, sesler gibi olumsuz deneyimi çağrıştıran duyusal uyaranlar, işlenmemiş anıları tetiklemeye devam etmektedir. Bu kişiyi ilk olumsuz deneyimdeki duygulanımlarla tepki vermeye iter ve sonuç olarak kişi tekrar tekrar rahatsız olmaktadır. EMDR travmatik anıların işlenmesinin tamamlanmasında beyne yardımcı olmaktadır. EMDR terapisinde uygulanan travmayı işlemleme süreci ile kişi bu tür durumlarla baş edebilir hale gelir. Yaşanan travmatik olayın şiddeti ve sürekliliğine göre EMDR terapisi ile uygulanan müdahalenin süresi değişkenlik gösterir


Sertifikasyonları: