Danışman

EMDR Sertifikalı Danışman (Consultant / Süpervizör) Olmak için Akreditasyon Kriterleri

Not: Sertifikalar EMDR Europe tarafından verilir ve tüm Avrupa’da geçerlidir. Bunun dışında tüm dünyadaki EMDR Projelerinde rol alabilir.

EMDR Avrupa’ya göre EMDR Danışmanları EMDR’ın ilerideki gelişmesinde çok önemli role sahiptir. EMDR uygulanmasında yüksek standart ve kalite güvencesinin devamlılığını sağlamak EMDR danışmanlarının temel görevidir. Bu nedenle EMDR Danışmanlarının EMDR’ın klinik uygulamasında oldukça deneyimli olduklarını ve bu alandaki uzmanlıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra süpervizyonlarını, danışmanlıklarını ve öğretme becerilerini ispatlamaları gerekmektedir.

Bunların dışında, Danışman olarak akredite olmak isteyen bir EMDR Avrupa Terapisti şu şartları karşılayabiliyor olmalıdır:

1. Başvuru sahibi en az 3 yıl EMDR AvrupaTerapisti olarak deneyim kazanmış olmak
2. Farklı tanıları olan, çok çeşitli karmaşıklıklar ve güçlükler ile gelen oldukça geniş bir danışan grubuna EMDR uygulamış olmak
3. EMDR Terapisti (EMDR Practitioner) olduktan sonra en az 300 seans EMDR uygulamış olmak
4. EMDR Terapisti (EMDR Practitioner) olduktan sonra en az 75 danışana EMDR uygulamış olmak
5. EMDR klinik süpervizyonu/danışmanlığı vermekte yetkin olduğunu göstermek (Ortalama en az 20 saat süpervizyon veriyor olacak)
6. EMDR Türkiye üyesi olmak
7. En az bir adet EMDR seansının, bir tane bireysel EMDR süpervizyonunun, bir tane de grup süpervizyonunun videosunun ya da canlı seansının gösterilmesi
8. EMDR Türkiye tarafından düzenlenmiş ve EMDR Avrupa tarafından onaylanmış “EMDR Avrupa Danışman Eğitimi” yetkinlik sertifikasına sahip olmak
9. EMDR Türkiye Derneği’ne 1500 Türk Lirası ödemek


Sertifikasyonları: