Akut Travma

Akut Stres Bozukluğu

Travmatik bir olay ya da bir kriz durumundan sonra, maruz kalanların ya da tanık olanların çeşitli fiziksel, ruhsal ve sosyal uyum problemleri yaşamaları olağandır. Ancak bazen bireyler travmatik olayın ardından, Akut Stres Bozukluğu (ASB) adı verilen ve ruhsal, fiziksel ve bilişsel semptomlarla kendini gösteren bir tablo içerisine girebilirler.

Akut Stres Bozukluğunda, kişi yoğun çaresizlik ve korku duygularıyla, keyifsizlik, halsizlik, içe çekilme gibi depresif bir tablo içinde olabilir. Travmatik olay gün içersinde sık sık kişinin gözünün önüne gelebilir (flashback) ve kişi olayı hala canlıymış gibi yaşayarak irkilme, aşırı sinirlilik, ağlama, çığlık atma gibi tepkiler verebilir. Yine kişinin zihni engellenemez bir şekilde sık sık olayla ilgili düşüncelerle meşgul olabilir. Uyku ve iştah problemlerinin eşlik edebileceği tabloda, kişi olayı hatırlatacak en ufak bir uyaran (ses, görüntü, ortam vs.) karşısında aşırı tepkiler gösterebilir ve olayı hatırlatan durum ve uyaranlardan kaçınabilir. Ya da olayla ilgili yineleyen kâbuslar dolayısıyla uyumaya direnç gösterebilir.

Diğer yandan aşırı uyarılmışlık durumunun tersine kişide genel bir uyuşma, hareketsizlik, dalgınlık, duygusal tepkisizlik ve kayıtsızlık gözlenebilir. Daha dramatik durumlarda kişi bedenin bir bölümüne ya da tamamına karşı yabancılaşma hissi yaşayabilir (depersonalizasyon) ya da dış dünyayı gerçek dışıymış (derealizasyon) gibi algılayabilir. Daha da ötesinde kişi travmatik olayın tamamını ya da önemli bir kısmını ( dissosiyatif amnezi) hatırlamayabilir.

Bireyin Akut Stres Bozukluğu tanısı alabilmesi için bu semptomların önemli bir kısmının travmatik bir olayın ya da bir kriz durumunun ardından ortaya çıkması ve en az 2 gün, en çok 30 gün süreyle bu semptomların sürmesi gerekmektedir. 1 ayı geçen durumlarda kişiler, Akut Stres Bozukluğu tanısından çıkar ve genellikle Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı açısından değerlendirilirler.


Sertifikasyonları: