I. ve II. Düzey Temel Eğitimi

I. ve II. Düzey Temel Eğitim Katılım Koşulları

 

EMDR I. Düzey Eğitimi

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR temel eğitiminin birinci basamağı olan bu eğitim 4 eğitim günü, 2 süpervizyon günü ve 3 yazılı vaka sunumu şeklinde düzenlenir. Eğitim teori ve teknik uygulama bölümlerini içerir. Eğitim, EMDR Europe ve/veya EMDR Institute onaylı eğitmenlerce verilebilir.

Kimler EMDR Terapisti Olabilir? 

Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Profesyoneller
Üniversitelerin Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler,  ve Aile Terapisi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler,  ve Aile Terapisi dallarında Yüksek Lisansını tamamlamış olmak ve en az iki sene psikolojik danışmanlık ve terapi ile uğraşmış olmak (en az 25 vaka ile 150 saat) gerekmektedir.

EMDR I. Düzey Eğitimine Katılım Belgesi almak için koşullar:

  • 4 günlük EMDR Eğitimine katılmış olmak
  • 2 gün süpervizyon almış olmak
  • 3 yazılı vaka sunumu yapmış olmak

 

EMDR II. Düzey Eğitimi

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR Temel Eğitimi’nin ikinci basamağı olan 4 eğitim günü, 2 süpervizyon günü ve 3 yazılı vaka sunumu olarak düzenlenir. İçerikte ileri teorik bilgi , ek müdahaleler ve tanı bazlı müdahaleler öğrenilmektedir. EMDR II. Düzey Eğitimi ancak EMDR Institute ve/veya EMDR Avrupa tarafından onaylanmış eğitmenlerce verilebilir.

Katılım Koşulları:

  • EMDR I. Düzey Eğitimini tamamlamış olmak
  • En az 20 EMDR seansı yapmış olmak
  • EMDR II. Düzey Eğitimine Katılım Belgesi almak için koşullar:
  • 4 günlük EMDR Eğitimine katılmış olmak
  • 2 gün süpervizyon almış olmak
  • 3 yazılı vaka sunumu yapmış olmak


Sertifikasyonları: