Eğitmen

Uluslararası Eğitmen Olmak için Akreditasyon Kriterleri :

1.Diploma

Ruh sağlığı alanında çalışabileceğinizi gösteren diplomanızın bir kopyasını ve EMDR Türkiye üyesi olduğunuzu gösteren bir belgeyi sunmanız gerekmektedir.
2.Klinik Deneyim

a.EMDR uygulamanızı gösteren iki DVD gerekmektedir. İlk DVD, 2. aşamadan 7. aşamaya kadar olan (EMDR’ın anlatılması, güvenli yerin hatırlatılması ve dur işareti) bir EMDR terapi seansının tamamını içermelidir. 1. ve 8. aşamalar (tanı vs.) yazılı olarak verilmelidir. İkinci DVD Bilişsel Müdahale yöntemini kullanabildiğinize dair olmalıdır (Bu DVD oldukça kısa olmalıdır.) İki DVD de EMDR seminerlerinde kullanılabilir kalitede olmalı ve sizin EMDR protokolünü uygulama becerinizin eğitimci olabilmeniz için yeterli düzeyde olduğunu göstermelidir.

b.EMDR Danışmanı Sertifikası’nın alınmasından itibaren 2 yıllık klinik EMDR uygulaması deneyimini gösteren kanıt sunulmalıdır. Akut ve kompleks travma ile kronik kompleks disosiyatif bozukluklarının tedavi edildiğini gösteren kanıt da sunulmalıdır. Bu terapilerin, akredite bir EMDR Eğitimcisi tarafından yazılı bir belge ile onaylanmış olması kanıt olarak kabul edilmektedir.

c.Bir “facilitator” ya da EMDR Danışmanlık (consultant) Eğitimi almış olduğunuza dair resmi bir belge gerekmektedir.

d.Süpervizyon altında, en az 5 eğitime katılarak, bilişsel müdahale tekniklerinin de çalışıldığı küçük gruplara süpervizörlük yaptığınıza dair bir belge ile kanıt göstermeniz veya eğitimi veren kurum tarafından yazılı onay almanız gerekmektedir.
3.Travma Alanında Profesyonel Deneyim

Aşağıdaki kriterleri sağlıyor olmanız gerekmektedir:

a.Profesyonel yaşamın en azından %50’sini klinik uygulama yaparak geçirmiş olmak (klinik süpervizyon da dahil)

b.Klinik ve travma alanında yeterli bir deneyime sahip olmak (klinik referanslar, yayınlar, genel itibar). (Kişisel referanslar akademik alandaki iş arkadaşlarından ya da diğer arkadaşlardan olabilir.)
4.Öğretme Deneyimi

Aşağıdaki kriterleri sağlıyor olmanız gerekmektedir:

a.Yeterli düzeyde genel bir eğitim deneyiminin olduğuna dair kanıt. (Eğitim kuruluşundan yazılı belge gerekmektedir.)

b.Eğitim deneyimine dair iş arkadaşlarından ya da diğer arkadaşlardan alınacak referanslar.

c.Yetkin olduğunuza karar verilmeden önce, EMDR Türkiye tarafından onaylanmış kıdemli (senior) bir eğitimcinin, sizi onaylanmış bir EMDR Türkiye eğitiminin bazı parçalarını verirken izlemesi gerekmektedir (her bir parça yaklaşık 30 dakika olacaktır). Bu eğitimde, aşağıdaki alanlarda beceri göstermeniz gerekmektedir:

• Shapiro’nun “EMDR: Principles, Procedures, and Protocols” adlı kitabının en son baskısına bağlı kalarak, eğitim dokümanını net ve bilgilendirici bir biçimde sunmak
• Eğitimi izleyenlerle aktif bir şekilde ilgilenmek
• Eğitimi izleyenlerin sorularına uygun şekilde yanıt vermek
• Grup süreçlerini yönetmek

Bu en az 4 seferde yapılmalıdır. (Onaylanmış eğitimci, daha çok eğitim sunumu vermenizi de talep edebilir.) Bu 4 seferde yapılacak sunumlar, aşağıdaki gibi olmalıdır:

• 8 aşamalı protokolün öğretildiği parçalardan 2 sunum
• Bilişsel Müdahale (Cognitive Interweave) ya da Bloke Olmuş İşleme (Blocked Processing)’nin öğretildiği 1 sunum
• Adaptif Bilgi İşleme modelinin öğretildiği ya da EMDR ile ilişkili güncel araştırmaların ana hatlarıyla anlatıldığı 1 sunum

Sizi değerlendiren EMDR Türkiye tarafından onaylanmış eğitimci, yukarıdaki kriterleri karşıladığınızı gösteren yazılı bir referans vermelidir.

d.DVD kanıtı

Bunlara ek olarak, bir akredite EMDR Türkiye eğitimi sırasında gerçekleşmiş, yukarıdaki sunumlardan bir tanesini gösteren edit edilmemiş DVD sunmanız gerekmektedir. Burada izleyicilerden gelen soruları yanıtladığınız bölümler de olmalıdır. Bu DVD, sizin sunumunuzun ve eğitim becerilerinizin en yüksek profesyonel standartlara uygun olduğunu göstermelidir.

Ya da

Bir EMDR Europe standartları alt komite üyesinin, EMDR sunumunuzu izlemiş ve eğitim becerilerinizin yüksek profesyonel standartlara uygun olduğu değerlendirmesini yapmış olması gerekmektedir.

Lütfen not edin: Her seferde, EMDR Türkiye tarafından onaylanmış eğitimci, Eğitimci Değerlendirme Formu’nu rehber olarak kullanacak ve böylelikle tüm adayların benzer standartlara göre değerlendirildiğinden emin olunacaktır.
5.Etik Duruş ve Dürüstlük İlkesi

Eğitimlerde ve psikoterapi uygulamasında dürüstlük ilkesine sadık ve EMDR Türkiye’nin etik ve profesyonel standartlarına bağlı kalacağınızı beyan etmeniz gerekmektedir.

“Komiteye sunduğum tüm bilgilerin ve kanıtların doğru olduğunu kabul ederim. Eğitimlerimde ve uygulamalarımda, her zaman dürüstlük ilkesine sadık kalacağımı ve EMDR Türkiye’nin etik ve profesyonel standart ve kurallarına bağlı olacağımı bildiririm.”

Lütfen not edin: Başvurunuz, yukarıdaki tüm bilgiler bize ulaşmadan değerlendirmeye alınmayacaktır.


Sertifikasyonları: