EMDR Çocuk&Ergen terapistlik süreci kriterleri

I. ve II. Düzey Çocuk&Ergen EMDR Eğitimi

EMDR Çocuk&Ergen eğitimleri iki düzeyden oluşur. Her düzey çocuk&ergen eğitimi 2 eğitim gününü ve 1 grup süpervizyonunu içerir. Eğitimler  teori, temel bilgiler, vaka/video örneklerini ve uygulama bölümlerini içerir. Eğitim, ülkedeki EMDR Avrupa onaylı eğitmenlerce verilebilir.

 1. DÜZEY ÇOCUK&ERGEN EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI: EMDR Çocuk&Ergen eğitiminin birinci basamağı olan bu eğitim, 2 temel eğitim ve 1 grup süpervizyon gününü içerir. İki günlük eğitim teori, temel bilgiler, gelişimsel protokolun öğretildiği vaka/video örneklerini ve uygulama bölümlerini içerir. Grup süpervizyonunda katılımcıların vaka sunması ve tam gün katılımları zorunludur. Katılımcının sahip olması gereken önkoşullar:
 2. Ruh Sağlığı alanından mezun olmak (Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık),
 3. En az iki yıldır aktif olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışıyor olmak,
 4. Çocuk ve ergen psikolojisi, gelişimi, patolojisi, aile danışmanlığı/terapisi, oyun terapisi, floortime ve benzeri alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. Avrupa onaylı eğitmenden Temel EMDR 1. Düzey eğitimi uygulayıcı sertifikasını almış olmak,
 6. Meslek etik kurallarına uygun olarak çalışıyor olmak.
 7. DÜZEY ÇOCUK&ERGEN EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI: EMDR Çocuk&Ergen eğitiminin ikinci basamağı olan bu eğitim 2 eğitim gününü ve bir günlük grup süpervizyonunu içerir. İki günlük eğitim teori, kompleks vakalara müdahale, aileyi dahil etmenin gelişimsel protokol üzerinden öğretildiği vaka/video örneklerini ve uygulama bölümlerini içerir. Grup süpervizyonunda katılımcıların vaka sunmaları ve tam gün katılımları zorunludur. Katılımcının sahip olması gereken diğer koşullar:
 8. En az iki yıldır aktif olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışıyor olmak,
 9. Avrupa onaylı eğitmenden EMDR 2. Düzey eğitim uygulayıcı sertifikasını almış olmak,
 10. Avrupa onaylı eğitmenden 1. Düzey Çocuk&Ergen EMDR eğitimini almış olmak,
 11. En az 2 grup süpervizyonu (12 saatlik) tamamlamış olmak (süpervizyonları ülkedeki Avrupa onaylı Çocuk&Ergen EMDR eğitmeninden ve/veya danışmanından almak),
 12. Çocuklara müdahalede kullanılan en az bir terapi yönteminin eğitimini almış olmak,
 13. Meslek etik kurallarına uygun olarak çalışıyor olmak.

ÇOCUK VE ERGEN EMDR SERTİFİKALI TERAPİST OLMAK İÇİN AKREDİTASYON KRİTERLERİ

Sertifikalar EMDR Avrupa tarafından verilir ve tüm Avrupa’da geçerlidir. Bunun dışında sertifikalı terapist, tüm dünyadaki Çocuk&Ergen EMDR projelerinde rol alabilir. EMDR Avrupa tarafından tanınan bir Çocuk ve Ergen EMDR Terapisti olabilmek için en temel gereklilik “gelişimsel Çocuk ve Ergen EMDR protokolü”nü tam olarak ve ustaca uygulayabiliyor olmaktır. Çocuk ve Ergen EMDR Akredite Terapist adayının, “gelişimsel EMDR protokolünü” her yaş diliminde ve farklı sorun gruplarında uygulamada yetkin olduğunu mentöre göstermesi/kanıtlaması gerekir. Bu yetkinlik, yalnızca ülkedeki akredite bir Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Eğitmeni ya da Danışmanı tarafından değerlendirilebilir. Ülkede bu ünvanlara sahip kimse yoksa Avrupa’dan destek alınır. Ayrıca ‘Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Terapisti’ olarak akredite olmak isteyen bir klinisyen şu koşulları sağlıyor olmalıdır:

 1. Avrupa onaylı eğitmenden 1. ve 2. Düzey Yetişkin ve Çocuk&Ergen eğitimlerini almış olmak,
 2. Yetişkin Akredite terapist olmak,
 3. EMDR Avrupa’dan akredite olmuş olan ülkedeki bir Çocuk&Ergen EMDR Eğitmeni ya da Çocuk&Ergen EMDR Danışmanından en az 20 saat bireysel olarak klinik süpervizyon/danışmanlık almış olmak,
 4. En az 50 başarılı çocuk&ergen EMDR seansı yapmış olmak,
 5. En az 25 çocuk&ergen danışan iyileştirerek sonuçlandırmış olmak,
 6. En az 2 çocuk&ergen EMDR seansını, ülkedeki EMDR Avrupa akredite Çocuk&Ergen EMDR Eğitmeninin ya da Çocuk&Ergen EMDR Danışmanının mentör olarak canlı ya da video kaydını izlemiş olması,
 7. Düzey Çocuk&Ergen EMDR eğitiminin üzerinden en az 6 ay geçmiş olması,
 8. Meslek etik kurallarına uygun olarak çalışıyor olmak,
 9. Adayın dosyasını, Ülkedeki EMDR Avrupa akredite Çocuk&Ergen EMDR Eğitmeninin ya da akredite Çocuk&Ergen EMDR Danışmanının Mentörlüğünde hazırlaması ve mentörün adayı akreditasyon&standartlar komitesine sunması,
 10. Ülkedeki EMDR Avrupa’dan akredite olmuş Çocuk&Ergen EMDR eğitmeninden ya da Çocuk&Ergen EMDR Danışmanından Çocuk&Ergen EMDR’ın klinik pratikte kullanımı, klinik süpervizyon, profesyonel kimlik ve uygulamada etik konularına ilişkin bir referans mektubu sunmak,
 11. Mesleki uygulamaya ve duruşuna dair yorum yapabilecek bir başka profesyonelden ikinci bir refereans mektubu (Toplam iki adet referans mektubu) sunmak,
 12. EMDR-Türkiye Derneği’ne üye olmak,
 13. EMDR-Türkiye Derneği’ne 800TL akreditasyon bedeli yatırmak gerekir.

ÇOCUK&ERGEN EMDR SERTİFAKALI DANIŞMAN (CONSULTANT/ SÜPERVİZÖR) OLMAK İÇİN AKREDİTASYON KRİTERLERİ

EMDR Avrupa’ya göre Çocuk ve Ergen EMDR Danışmanları da eğitmenler gibi EMDR’ın gelişmesinde çok önemli role sahiptir. EMDR uygulanmasında yüksek standart ve kalite güvencesinin devamlılığını sağlamak Çocuk ve Ergen EMDR danışmanlarının temel görevidir. Bu nedenle Çocuk ve Ergen EMDR Danışmanlarının EMDR’ın klinik uygulamasında oldukça deneyimli olduklarını ve bu alandaki uzmanlıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra süpervizyonlarını, danışmanlıklarını ve öğretme becerilerini ispatlamaları gerekmektedir. Bu yetkinlik, yalnızca ülkedeki akredite bir Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Eğitmeni ya da Danışmanı tarafından değerlendirilebilir. Ülkede bu ünvanlara sahip kimse yoksa Avrupa’dan destek alınır. Bunların dışında, Çocuk ve Ergen EMDR Danışmanı olarak akredite olmak isteyen bir Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Terapisti şu şartları karşılıyor olmalıdır:

 1. Başvuru sahibi adayın en az 3 yıl Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Terapisti olarak deneyim kazanmış olması gerekir.
  2. Farklı tanıları olan, çok karmaşık, kompleks vakalarla her yaş grubundan oldukça geniş bir danışan grubuna Çocuk ve Ergen EMDR uygulamış olması gerekir.
  3. Çocuk ve Ergen EMDR Terapisti (C&A EMDR Practitioner) olduktan sonra en az 300 seans EMDR uygulamış olmalıdır.
  4. Çocuk ve Ergen EMDR Terapisti (C&A EMDR Practitioner) olduktan sonra en az 75 danışana EMDR uygulamış olmalıdır.
  5. Ülkedeki EMDR Avrupa’dan akredite olmuş Çocuk&Ergen EMDR eğitmenine, Çocuk ve Ergen EMDR klinik süpervizyonu/danışmanlığı vermekte yetkin olduğunu göstermelidir (en az 20 saat süpervizyon vermiş olmalıdır).
  6. 8 yaş altı ve 8 yaş üstü olmak üzere en az birer adet Çocuk ve Ergen EMDR seansının, birer tane bireysel Çocuk ve Ergen EMDR süpervizyonunun, birer tane de Çocuk ve Ergen EMDR grup süpervizyonunun videosunun ya da canlı seansının, mentörü olan Ülkedeki EMDR Avrupa akredite Çocuk&Ergen EMDR eğitmenine gösterilmesi/kanıtlaması gerekir.
  7. EMDR Türkiye üyesi olması gerekir.
 2. EMDR Avrupa tarafından onaylanmış “Çocuk ve Ergen EMDR Avrupa Danışman Eğitimi”ni almış, yetkinlik sertifikasına sahip olması gerekir.
  9. EMDR Türkiye Derneği’ne 1500 Türk Lirası ödemek gerekiyor.