Kişilik Bozukluğu

Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişilik bozukluğu, bir kişinin sosyal hayatında ve iş yaşamında belirgin sorunlara neden olan psikolojik bir sorundur. Bu sorunu yaşayan kişi, empati yapmakta zorluk yaşar. Bu nedenle, davranışlarından, diğer insanların nasıl etkilendiğini düşünmez. Başına gelen her türlü problemde ya karşı tarafı, ya da acımasız bir şekilde kendini suçlar. Olumsuz düşünceleri ve kaygıyı yoğun bir şekilde hisseder. Düşünce farklılıkları, duygu farklılıkları, diğer insanlarla ilişki sorunları ve dürtü kontrol problemleri topluma uyumunu zorlaştırır.

Kişilik Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?

Belli başlı bir sebebi yoktur. Genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik etkenlerin bir araya gelmesi ile oluştuğu kabul edilmektedir. Bu sorunun oluşmasında, genellikle yaşamın çeşitli dönemlerinde, özellikle erken çocukluk döneminde yaşanan problemlerin etkisi büyüktür.

Kişilik Bozukluğu 

Kişilik Bozukluğu Türleri Nelerdir?

Kişilik bozuklukları, A Kümesi, B Kümesi ve C Kümesi olmak üzere 3 alt kümeye ayrılmıştır.

A Kümesi Kişilik Bozuklukları (Egzantirik)

Paranoid Kişilik Bozuklukları

Başkalarının davranışlarının kötü niyetli olduğunu düşünür. Aynı zamanda, kuşkucu ve güvensizdir.

Şizoid Kişilik Bozuklukları

Toplumsal ilişkileri zayıftır. Duygularını belli etmemeyi ve gizlemeyi seçer.

Şizotipal Kişilik Bozuklukları

Kendine özgü, garip denebilecek davranışları vardır. Bununla birlikte, yakın ilişkilerden rahatsızlık duyar.

B Kümesi Kişilik Bozuklukları (Dramatik)

Antisosyal Kişilik Bozuklukları

Başkalarının haklarına saygı duymama, toplum kurallarına ve kanunlara uymama, suça eğilimli olma gibi özellikler gösterir.

Borderline (Sınır) Kişilik Bozuklukları

Diğer insanlarla ilişkilerinde ve ben algısında tutarsız davranışlar geliştirir. Terk edilmeye karşı aşırı korku duyar.

Histriyonik Kişilik Bozuklukları

Her durumda beğenilmek ve ilgi odağı olmak için çaba harcar. Aynı zamanda, başkalarından da kolay etkilenir.

Narsisistik Kişilik Bozuklukları

Kendini büyük görme ve beğenilme beklentisi taşıyan, genellikle yetersizlik duygusuna sahip kişilerdir. Eleştirilmeyi kabul edemez. Bununla beraber, empati yapma güçlüğü yaşar.

C Kümesi Kişilik Bozuklukları (Endişeli)

Çekingen Kişilik Bozuklukları

Yetersizlik duygusu hisseder. Eleştirilme olasılığı hissettikleri her ortamdan uzaklaşmaya çalışır.

Bağımlı Kişilik Bozuklukları

Kendi ile ilgili karar vermekte zorlanır. Bununla birlikte, başkalarının öğütlerine ve desteklerine ihtiyaç duyar. Aynı zamanda terkedilme korkusu da yaşar.

Obsesif-kompulsif Kişilik Bozuklukları

Kontrolcü, mükemmeliyetçi yapıları vardır. Gündelik hayatlarındaki detaylara aşırı önem verir. Bunun yanında, işlerin bitirilmesine engel olacak şekilde titiz davranışlar sergiler.

Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Ediliyor?

Kişilik bozuklukları hem bireyi, hem de içinde yaşadığı toplumu ilgilendirir. Bu yüzden, tedavisi bu nedenle önemlidir.

Kişilik bozukluklarına sahip kişiler, problemlerinin farkında olmayabilirler. Yakınlarının onları tedaviye ikna etmeleri gerekebilir. Bu durumda yakınlarının desteği gerekmektedir. Bunula beraber, yakınlarının, tedavi sürecinde de sakin ve sabırlı olmaları faydalı olacaktır.

Kişilik bozukluğu tedavisi, kişilik bozukluğunun türüne göre değişebilir. Ancak, psikoterapi tedavinin en önemli kısmıdır. Ayrıca, tedavi sürecinde aşırı atakları için ilaç tedavisi de gerekli olabilmektedir.

 

Genel