Fobi ve EMDR Tedavisi

Nedir?

Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan korku hissinin, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlaması durumudur.  Yunan dilinin Phobos kelimesinden oluşmuştur. Bunun nedeni ise Phobos’un aslında Yunan mitolojisinde Korku Tanrısı olarak bilinmesidir.

Fobi, bir tür kaygı bozukluğu olarak değerlendirilir. Kişinin belirli duruma, canlı-cansız varlığa veya mekâna karşı hissettiği yoğun korku hali olarak tanımlanmaktadır. Fobiler genel olarak erken çocukluk dönemi olarak değerlendirilen 3-6 yaş arasında gelişmektedir. Ancak bu sadece bir genellemedir, elbette ileriki yaşlarda da oluşabilmektedir.

Fobi ile Korku Arasında Ne Fark Vardır?

Korku ile fobi arasındaki en büyük fark, bir korkunun fobi olarak kabul edilmesi için bazı özellikleri ve sonuçlarının bulunma şartıdır. Korkulan nesne ya da durum örümcek, sürüngen gibi gerçekçi bir tehdit içeren bir durum ise bu korku olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte eğer korkulan nesne ya da durum kişiyi rahatsız etmiyor ve günlük hayatında bir sorun oluşturmuyor ise bu da korku olarak kabul edilir.

Fobi ise yalnızlık, dışarı çıkma, kapalı alan gibi daha soyut kavramlardan oluşur. Fobinin en önemli özelliği kişiyi rahatsız edecek ve günlük hayatta zaman zaman sorunlar oluşturabilecek bir durum olmasıdır.

Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan korku hissinin, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlaması durumudur.  

Neden Oluşur?

Fobiler, korkulan nesne ya da durumdan kaçılan ve hayatın bu kaçışa göre şekillendirildiği durumlardan oluşmaktadır. Genel olarak fobi bir korku hissine göre çok daha şiddetli ve ciddi olarak görülmektedir. Çünkü fobiler, kişilerin hayatını çok daha fazla etkilemektedirler.

Ancak günlük hayatın etkilenme durumu her fobi için söz konusu değildir. Örneğin yılan fobisi olan bir kişi her gün bir yılanla karşılaşamaz. Bundan dolayı gündelik hayatı her zaman sekteye uğramayacaktır. Ama agorafobi (evden dışarı çıkma ve kalabalık alan korkusu) ya da sosyal fobide olduğu gibi çok daha hayatın içinde olan durumlardaki fobiler, gündelik hayatı fazlasıyla etkilemekte ve hayat kalitesini düşürmektedir.

Fobisi olan kişi, fobisinin tetiklendiği durum ile dolaylı ya da doğrudan yüzleşmemiş ise buna yönelik bir fobi belirtisi yaşamayıp uzun süre bu fobisini farkına dahi varmayabilir.

 

Fobi Nasıl Tedavi Edilir?

Fobi, genel olarak ilaç ve psikoterapi ile tedavi edilir.  Tedavi sürecinde kişiyi korkusuyla yüzleştirme yöntemine sıkça başvurulmaktadır. Bu yöntem ile kişinin fobisini fark ederek üstüne gider, fobi sürecinde yaşadığı anksiyeteyi nasıl ve neden yaşadığını, bu anksiyete ile nasıl başa çıkacağını da gözlemlemesi amaçlanmaktadır.

  • İlaç ile Tedavi Süreci: Psikiyatrinin gözetimi altında bu tedaviye başlanmaktadır.
  • Psikoterapi Tedavisi Süreci: Psikoterapi seansları, çevresel ve biyolojik etmenler göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu seanslarda, rahatlama teknikleri kullanılarak vücutta halihazırda oluşmuş zararlı etmenleri zihinsel ve bedensel olarak uzaklaştırmak hedeflenir.

Fobi tedavisinde bu iki tedavinin yanı sıra Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) tedavisi de oldukça popülerdir.

  • EMDR Tedavisi: Özellikle ruhsal travmalar sonucunda oluşmuş fobilerde EMDR tedavisinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi sürecinde kişinin daha önce yaşadığı ve kendisinde korku yerleşmesine yol açan olay ile ilgili çağrışımlar toplanır, gözden geçirilir ve işlenir. EMDR tedavisi hızlı ve kalıcı etki bırakan bir yöntem olduğundan dolayı, tedaviye uygun olan vakalarda tercih edilmektedir.

 

 

Genel