EMDR Türkiye Derneği Komiteler Genel Bilgi

EMDR-TR,  Etik (1), Bilimsel Araştırma (2), EMDR HAP ve Krize Müdahale (3), Akreditasyon ve Uygulama(4), Çocuk ve Ergen (5), Medya ve Üye İşleri (6) ve Eğitim (7)  olmak üzere yedi alt komiteye sahiptir.

Bu komitelerin önceki isimlendirmeye göre listenen amaçları aşağıdaki gibidir: 2017 itibari ile değişen isimlerine göre yeni açıklamaları yakında hazırlanacaktır…

 


1. Uluslar Arası İlişkiler, Akreditasyon, Eğitim ve Etik-
1a. EMDR Avrupa, Avrupa Çocuk ve Ergen EMDR komitesi ve EMDRIA ile EMDR-TR platformu olarak ilişkilerin kurulabilmesini sağlamak
1b. Türkiye genelinde düzenlenen EMDR I. Düzey, EMDR II. Düzey ve EMDR Çocuk eğitimlerinin Avrupa EMDR enstitüsünün eğitim, sertifika ve denklik standartlarına uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak, buna paralel olarak gerekli organizasyonları yapmak
1c. EMDR Eğitimlerinin ardından eğitimlere katılanların süpervizyon, EMDR İleri Düzey Eğitimlerine katılım ve EMDR Terapisti olma süreçlerini takip etmek
1d. Akreditasyon kriterlerini belirleyerek akreditasyon sürecini başlatmak ve takibini yapmak
1e. EMDR Dernek web sitesine döküman hazırlamak

2. Araştırma
2a. Türkiye’de EMDR ile ilgili yapılan araştırma yapılmasının teşvik edilmesini, desteklenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
2b. Türkiye’de EMDR ile ilgili yapılan araştırmaların bilimsel açıdan daha nitelikli olmasına destek olmak
2c. Bu alanda yeni, güvenilir ve yüksek standartlarda araştırmalar yapılmasını ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışı bilimsel organizasyonlarda yayınlamayı teşvik etmek
2d. Dünya çapında yapılan EMDR araştırmalarının veritabanını oluşturmak ( süreli, süresiz yayınlar)
2e. Bu çalışmalardan, araştırma ve uygulama anlamında katkı sağlayacak olanların çevirilerinin yapılmasını sağlamak
2f. EMDR Dernek web sitesine döküman hazırlamak

3. EMDR HAP ve Krize Müdahale
3a. EMDR HAP: Türkiye’de ve yurtdışında sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. Geliştirilen projelere katkı sağlamak
3b.Türkiye’de olası bir felaket (afet, terör saldırısı vb.) durumunda, EMDR Eğitimini tamamlanmış sertifikalı terapistlerin olayın meydana geldiği yerde bir araya gelerek krize müdahale çalışmasını başlatmalarını ve bu hedefle Türkiye genelinde bir acil durum aksiyon planı ve bölgesel bir organizasyon şeması oluşturulmasını sağlamak
3c. Kriz durumlarında yapılacak müdahaleyi planlamak ve organize etmek
3d. Kriz müdahale ekipleri oluşturmak, bu alanda uzman yetiştirmek
3e. EMDR Dernek web sitesine döküman hazırlamak

4. Klinik Uygulama ve Protokol Geliştirme
4a. Türkiye’de ve dünyada geliştirilen farklı EMDR protokollerinin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek. Bu uygulamaların başlangıç, gelişim, sonlanma süreçlerini takip etmek
4b. EMDR ile ilgili yayımlanmış olan ve EMDR Terapistleri tarafından kullanılacak klinik protokol uygulama kitaplarının Türkçe’ye çevrilmesini, vaka örneklerinin bir araya getirilmesini sağlayarak EMDR uygulama alanına katkıda bulunmak
4c. EMDR’ın klinik uygulama alanındaki etkinliğini arttıracak, çeşitli problem alanları ile ilgili protokollerin geliştirilmesi, uygulanabilmesi ve yayınlanmasını sağlamak
4d. EMDR Dernek web sitesine döküman hazırlamak

5. Çocuk ve Ergen
5a. Çocuk ve ergenlere uygulanan her türlü EMDR çalışmalarını takip etmek.
5b.Varolan EMDR çocuk protokollerini araştırmak, adapte edilmesini sağlamak, yeni protokoller geliştirmek ve bunları eğitimlerle yaygınlaştırmak.
5c.Çocuk ve ergenler için Türkiye’ye ve duruma uygun krize müdahale planları oluşturmak. Gerekli durumlarda EMDR Hap ile birlikte çalışmak.
5d.Türkiye’deki eğitim, sempozyum, workshop ve kongrelerin arttırılması için çalışmalar yapmak.Eğitimler için yurtdışı bağlantılarını araştırmak, temas kurulabilinecek profesyonel eğitimcileri belirlemek ve eğitimleri düzenlemek.
5e.6 ayda bir EMDR kullanıcılarının işine yarayacak yeni, zenginleştirici bilgilerin yer aldığı bir bülten çıkarılmasını sağlamak. Uygun nitelikteki çalışmaları yayın ( kitap, kitapçık ) haline getirmek. 5f.Araştırma önerileri hazırlayarak, yapılacak bilimsel araştırma konularına karar verilmesini, araştırmanın gerçekleştirilmesini, yapılan araştırmaların kongrelerde sunulmalarını ve makalelerini oluşturulmasını sağlamak.
5g.
Çocuk ve ergen EMDR uygulamaları ile ilgili yapılacak olan akademik ve klinik çalışmaların web sayfasında yer alacak içeriklerini hazırlamak

6. Çeviri, Üye İşleri ve WEB Sitesi
6a. EMDR ile ilgili süreli ve süresiz yayınların çevrilerini yapmak.
6b. Diğer alt komitelerin literatür taramalarında ihtiyaç halinde yardımcı olmak

6c. EMDR – TR platformuna internet aracılığıyla katılacak olan EMDR Terapistlerinin üyelik kriterlerini ve üyelik ile sahip olacakları avantajları belirlemek
6d. Üyelik işlemlerini yapmak, üyeliklerini takip etmek, yenilemek ve üyelerle periyodik olarak iletişim kurmak
6e. EMDR Dernek web sitesine döküman hazırlamak
6f. EMDR- TR platformu faaliyetlerinin yürütüleceği web sitesinin içerik yönetimini yapmak
6g. İçeriklerin hazırlanması, web sitesinin takibi ve güncellenmesi için diğer alt komite üyeleri ile bir araya gelerek gerekli çalışma gruplarını oluşturmak


Sertifikasyonları: