EMDR Derneği Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu

Emre Konuk ( Başkan)
Asena Yurtsever (Başkan Yardımcısı)
Yusuf Ahmet Kulca (Genel Sekreter)
Alişan Burak Yaşar (Sayman)
Şenel Karaman
Şirin Hacıömeroğlu Atçeken
Zeynep Zat

Denetleme Kurulu 
1. Cem Gümüş (Başkan)
2. Derya Altınay (Başkan Yardımcısı)
3. Emrah Devrim