Genel


 • Esin Aydın


 • Yeme Bozuklukları Nedir? Yeme bozuklukları, yetersiz veya aşırı besin alımı dolayısıyla meydana gelen bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın kesin bir sebebi olmamakla birlikte psikolojik, biyolojik ve/veya çevresel sebeplerden ötürü oluştuğu görülmektedir. Yeme bozuklukları anoreksiya nervosa, blumia nervosa ve atipik yeme bozuluğu olarak üçe ayrılmaktadır. Anoreksiya Nervosa Anoreksiya nervosa, anormal vücut ağırlıklarına sahip olan ve formda Devamı


  Yeme Bozuklukları


 • Nedir? Fobi, herhangi bir şeye karşı duyulan korku hissinin, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemeye başlaması durumudur.  Yunan dilinin Phobos kelimesinden oluşmuştur. Bunun nedeni ise Phobos’un aslında Yunan mitolojisinde Korku Tanrısı olarak bilinmesidir. Fobi, bir tür kaygı bozukluğu olarak değerlendirilir. Kişinin belirli duruma, canlı-cansız varlığa veya mekâna karşı hissettiği yoğun korku hali olarak tanımlanmaktadır. Fobiler genel olarak erken Devamı


  Fobi ve EMDR Tedavisi


 • Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik bozukluğu, bir kişinin sosyal hayatında ve iş yaşamında belirgin sorunlara neden olan psikolojik bir sorundur. Bu sorunu yaşayan kişi, empati yapmakta zorluk yaşar. Bu nedenle, davranışlarından, diğer insanların nasıl etkilendiğini düşünmez. Başına gelen her türlü problemde ya karşı tarafı, ya da acımasız bir şekilde kendini suçlar. Olumsuz düşünceleri ve kaygıyı yoğun Devamı


  Kişilik Bozukluğu


 • Stres Nedir? Stres, insanların üzerlerinde hissettikleri baskının doğurduğu gerginliktir. Doğal olarak gelişir. Stres, vücudun tehlikeli olarak kabul ettiği bir duruma karşı savunma mekanizmasıdır. Az miktardaki stresin, motivasyona katkısı olduğu görülürken; stresin miktarı arttıkça, yaşam kalitemiz de bozulmaya başlar. Stres, ruh ve beden sağlığımızı olumsuz etkiler. Bu durumda, stres ile başa çıkma yöntemleri aramalıyız ve bu Devamı


  Stres ile Başa Çıkma • Çocuk ve Ergenler 1. Düzey EMDR Eğitimi


 • Yas ve EMDR Workshopu Ilanı


  Yas ve EMDR workshop u • Fatma Akçakoca • Ayşe Altunkaya Erdoğmuş


 • EMDR Temel Eğitimi ve EMDR Çocuk ve Ergen Temel Eğitimi iki düzeyden oluşur. Yetişkinlerle çalışmak isteyenler I. Düzey Temel Eğitimini aldıktan sonra uygulama yapabilirler. Çocuklarla çalışmak isteyenler de I. Düzey Temel Eğitiminin üzerine I. Düzey Çocuk&Ergen Eğitimini alıp uygulama yapabilirler. EMDR Sertifikalı Terapisti olmak isteyen ve yetişkinlerle çalışmak isteyen her profesyonel I. ve II. Düzey Devamı


  EMDR Eğitimi