2. ULUSAL EMDR KONGRESİ

“Travma ile Büyümek, Bağlarımızla Güçlenmek, EMDR ile Yaraları Bilgeliğe Dönüştürmek”

NEDEN EMDR KONGRESİ’NE KATILMALIYIM?

• EMDR ile ilgili daha fazla uygulama ve yeni gelişmeleri izleme fırsatı bulacağım. Farklı ve yeni araştırma, yöntem ve teknikleri üzerine bilgi sahibi olacağım.

• Duayenlerinden, EMDR Terapisinin inceliklerini öğreneceğim.

• EMDR Terapisi ile ilgili son araştırmaları dinleyeceğim.

• Bildiklerim ışığında, bilmediğim yolları aydınlatacağım.

• Bilgi ve becerilerimi geliştirip ustalık yolunda bir adım daha atarak yetkinlik kazanabileceğim.

https://www.emdrkongresi.com/


Sertifikasyonları: