Ana Sayfa
Hoşgeldiniz,

EMDR-TR; Türkiye’de EMDR Terapisinin klinik uygulama ve akreditasyonu için standartlar koymayı, eğitim programları düzenlemeyi, ulusal/uluslararası profesyonel organizasyonlarla işbirliği içinde EMDR terapistlerinin haklarını korumayı ve gelişimleri için uğraş vermeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında, EMDR Terapisiyle ilgili eğitim materyalleri/bültenleri yayımlamayı, EMDR Terapisinin bilimsel temellerinin gelişimi için araştırma kaynakları bulmayı, üyelerinin eğitim düzeylerini yükseltmek için Türk ve yabancı profesyonellerle birlikte EMDR Terapisiyle ilgili eğitimler, çalışma grupları, konferanslar ve sempozyumlar organize etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, EMDR Terapisi yaklaşımına ilgiyi ve psikoterapi alanında işbirliğini arttırmak için ulusal/uluslararası bilimsel kongre ve sempozyumlarda yer almayı görev edinen bir yapıdır. 

EMDR-TR

EMDR TEMEL EĞİTİMLERİNİ KİMLER VEREBİLİR?

EMDR Derneği, EMDR Avrupa Derneğinin üyesidir. Tüm Avrupa ülkeleri EMDR Dernekleri, EMDR Avrupa’nın üyesidir ve her ülke EMDR Avrupa Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Kısacası EMDR Avrupa, üye ülkelerin oluşturduğu bir organizasyondur ve her ülke kendi oluşturdukları EMDR Avrupa Derneği’nin temel ilkelerine ve kurallarına uymayı kabul etmiştir.

Akreditasyon ve Sertifikalar

EMDR Avrupa’ya göre, hem kendisinin, hem de ülke EMDR Derneklerinin temel görevi akreditasyon ve buna bağlı ünvanların-sertifikaların kriterlerini belirlemektir. Buna göre EMDR ünvanları-sertifikaları dört kategoride toplanır:

1. EMDR 1 ve 2. Düzey Katılım Sertifikası
2. EMDR Uygulamacı Sertifikası (EMDR Practitioner)
3. EMDR Danışmanı (EMDR Consultant)
4. EMDR Eğitimcisi (EMDR Trainer)

Bu ünvanlar ve bunları elde etmek için uyulması gereken kriterler EMDR Avrupa Standartlar Komitesi tarafından belirlenmiş, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Her ülke buna uymakla yükümlüdür.

Eğitimler

EMDR Temel Eğitimlerinin içeriği ve asgari süreleri, alınması gereken asgari süpervizyon saatleri EMDR Avrupa Standartlar Komitesi tarafından belirlenir, Yönetim Kurulunca onaylanır. Üye ülkeler isterlerse bu süreleri artırabilirler ancak azaltamazlar.

EMDR Temel Eğitimlerini Kimler Verebilir?

EMDR Temel Eğitimlerini, gerekli kriterleri karşılamış, EMDR Avrupa Standartlar Komitesi ve Yönetim kurulu tarafından EMDR Eğitimcisi olarak onaylanmış kişiler EMDR Temel Eğitimlerini verebilir. Her eğitimde, 9 veya 12 katılımcıya bir EMDR Danışmanı veya ‘Facilitator’ yer alır. EMDR Danışmanları ve Eğitimcileri uzun ve yorucu biri süreçten sonra bu ünvanları alabilirler.

Uyarılar

Zaman zaman yukarıdaki kriterleri karşılamayan bazı kişilerin ve kurumların, çok kısa süreleri kapsayan, örneğin bir gün süren, uygulama içeren, süpervizyon içermeyen EMDR eğitimleri verdiklerini duymaktayız. Bu eğitimlere katılanlar ne yazık ki eğitimden sonra EMDR uygulayamamaktadırlar.

Klinik uygulamayı bir standarda bağlamış ülkelerde, bir terapi yaklaşımının eğitimi çok daha uzun saatleri, uygulamayı ve süpervizyonu içerir. Kısa süreli eğitimler ‘teknik’ ve ‘uygulama’ içermez. Aksine bir uygulama, “etik dışı” olarak kabul edilir.

EMDR 1 ve 2. Düzey Temel Eğitimleri toplam 104 saattir ve bunun 32 saati süpervizyondur. Eğitimlerin 36 saati, yani yarı zamanı uygulamayla geçer. Pek çok klinik problemle ilgili protokoller çalışılır ve video seans kayıtları ile örnekler sunulur.

EMDR Eğitimini tamamlayan katılımcının ertesi gün danışanlarına EMDR uygulayabilmesi hedeflenir. EMDR Temel Eğitimlerine katılanların eğitimden duydukları memnuniyet her zaman çok yüksek olmuştur. Katılımcılar Amerika ve Avrupa’da geçerliliği kabul edilmiş bir sertifika sahibi olurlar.

Lütfen EMDR Eğitimlerine katılırken, Eğitimcinin ve EMDR Danışmanları’nın-Facilitator’ların gerekli onayları alıp almadıklarını araştırın.

TEŞEKKÜRLER,

Verimli geçen II.EMDR Sempozyumumuzun ardından katılan tüm üyelerimize, ve sunumları ile bilimsel katkıda bulunan bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla, 
Yönetim Kurulu