Sertifikalı Terapist

EMDR Sertifikalı Terapist Olmak için Akreditasyon Kriterleri:

Not: Sertifikalar EMDR Europe tarafından verilir ve tüm Avrupa’da geçerlidir. Bunun dışında tüm dünyadaki EMDR Projelerinde rol alabilir.
EMDR Avrupa tarafından tanınan bir EMDR Terapisti olabilmek için en temel gereklilik standart EMDR protokolünü tam olarak uygulayabiliyor olmaktır. EMDR Terapistinin EMDR’ın 8 basamağının her birinde yetkin olduğunu göstermesi gerekir. Bu yetkinliğin yalnızca akredite bir EMDR Avrupa Danışmanı tarafından değerlendirilebileceğine dikkatinizi çekmek isteriz. Ayrıca ‘EMDR Avrupa Terapisti’ olarak akredite olmak isteyen bir klinisyen şu koşulları sağlıyor olmalıdır:

1. EMDR Avrupa tarafından tanınmış olan EMDR I. Düzey ve EMDR II. Düzey Temel Eğitimlerinin tamamını almış olmak
2. En az 50 seans EMDR uygulamış olmak
3. En az 25 danışana EMDR uygulamış olmak
4. EMDR Avrupa’dan akredite olmuş olan bir EMDR Danışmanından en az 20 saat bireysel olarak klinik süpervizyon/danışmanlık almak (Bunlar, seanslar DVD ile kaydedildikten sonra veya Danışmanın bu seansları yapıldığı sırada canlı canlı izlemesinin ardından gerçekleştirilen süpervizyonlar olmalıdır.)
5. Akredite olmuş EMDR Avrupa Danışmanından EMDR’ın klinik pratikte kullanımı, klinik süpervizyon, profesyonel kimlik ve uygulamada etik konularına ilişkin bir referans mektubu
6. Mesleki uygulamaya ve duruşunuza dair yorum yapabilecek bir başka profesyonelden ikinci bir refereans mektubu (Toplam iki adet referans mektubu)
7. EMDR Türkiye üyesi olmak
8. EMDR Türkiye Derneği’ne 400 Türk Lirası ödemek

EMDR Derneği