Sertifikalı Terapist

EMDR Sertifikalı Terapist Olmak için Akreditasyon Kriterleri:

Not: Sertifikalar EMDR Europe tarafından verilir ve tüm Avrupa’da geçerlidir. Bunun dışında tüm dünyadaki EMDR Projelerinde rol alabilir.
EMDR Avrupa tarafından tanınan bir EMDR Terapisti olabilmek için en temel gereklilik standart EMDR protokollerini tam olarak uygulayabiliyor olmaktır. EMDR Terapistinin EMDR’ın 8 basamağının her birinde yetkin olduğunu göstermesi gerekir. Bu yetkinliğin en az iki akredite EMDR Avrupa Danışmanı tarafından değerlendirilebileceğine dikkatinizi çekmek isteriz. Ayrıca ‘EMDR Avrupa Terapisti’ olarak akredite olmak isteyen bir klinisyen şu koşulları sağlıyor olmalıdır:

1. EMDR Avrupa tarafından tanınmış olan EMDR I. Düzey ve EMDR II. Düzey Temel Eğitimlerinin tamamını almış olmak
2. En az 50 seans EMDR uygulamış olmak
3. En az 25 danışana EMDR uygulamış olmak
4. EMDR Avrupa’dan akredite olmuş olan en az iki EMDR Danışmanından, en az 20 saat bireysel olarak klinik süpervizyon/danışmanlık almak. Süpervizyon seanslarından en az bir tanesi video kaydı ardından veya Süpervizörün / Danışmanın seansı canlı izlemesinin ardından gerçekleştirilen süpervizyon olmalıdır.
5. Akredite olmuş EMDR Avrupa Danışmanından EMDR’ın klinik pratikte kullanımı, klinik süpervizyon, profesyonel kimlik ve uygulamada etik konulara ilişkin bir referans mektubu
6. Mesleki uygulamaya ve duruşunuza dair yorum yapabilecek bir başka profesyonelden ikinci bir refereans mektubu (Toplam iki adet referans mektubu)
7. EMDR Türkiye Derneği üyesi olmak
8. EMDR Türkiye Derneği’ne 800 Türk Lirası ödemek


Sertifikasyonları: