I. ve II. Düzey Çocuk&Ergen Temel Eğitimi

I. ve II. Düzey Çocuk&Ergen Temel Eğitimi Katılım Koşulları

I. Düzey Çocuk&Ergen Temel Eğitimi

 1. Ruh Sağlığı alanından mezun olmak (Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık),
 2. En az iki yıldır aktif olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışıyor olmak
 3. Çocuk ve ergen psikolojisi, gelişimi, patolojisi, aile danışmanlığı terapisi, oyun terapisi, floortime ve benzeri alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 4. Avrupa onaylı eğitmenden Temel EMDR I.Düzey eğitimi uygulayıcı sertifikasını almış olmak,
 5. Meslek etik kurallarına uygun olarak çalışıyor olmak.

 

II. Düzey Çocuk&Ergen Temel Eğitimi

 1. En az iki yıldır aktif olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışıyor olmak
 2. Avrupa onaylı eğitmenden EMDR II.Düzey eğitim uygulayıcı sertifikasını almış olmak,
 3. Avrupa onaylı eğitmenden I.Düzey Çocuk Ergen EMDR eğitimini tamamlamış olmak,
 4. 10 saat bireysel süpervizyonu ve 5  grup süpervizyonu tamamlamış olmak (Ülkedeki Avrupa onaylı Çocuk Ergen EMDR eğitmenlerinden ve danışmanlarından almak),
 5. Çocuklara müdahalede en az 1 terapi yönteminin eğitimini almış olmak
 6. Meslek etik kurallarına uygun olarak çalışıyor olmak


Sertifikasyonları: